Konsultuppdrag

tillsammans stärker vi

arbetsmiljö, ledare, team och medarbetare

exempel på genomförda konsultuppdrag

U

Undersökningar och kartläggningar

 • Medarbetarenkät med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Medarbetarenkät med fokus på förändringar
 • Medarbetarenkät med fokus på ledarskap och distansarbete
 • Medarbetarenkät med fokus på arbete och Covid
 • Kartläggning säkerhetskultur

Workshops

Ledningsgrupp

 • Förändringsresor
 • Hur stimulerar vi aktivt medarbetarskap i vår organisation?
 • Hur förstärker vi psykologiskt trygghet i vår organisation?
 • Förbättra OSA (i.k.m. enkät och intervjuer)
 • Mission och vision
 • Arbeta med organisationens värderingar

Chefer, team och medarbetare

 • Förändringsresor
 • Hur förstärker vi psykologiskt trygghet i gruppen?
 • Förbättra samarbetet
 • Säkerhetskultur och beteende
 • Walk your talk – agera in symbios med värderingar
 • Arbeta med kärnstyrkor och mikrolärande
 • Teamutveckling: uppdrag med/utan beteendeprofilering.
 • Kartlägga risker och friskfaktorer
 • Arbetsmiljöpolicy
Workshop

Extern konsult

 • Extern stöd vid förändringar (organisatoriska förändringar, Covid)
 • Bollplank för ledningsgrupper/ kanslichefer/ rektorer/ VD i mindre organisationer (10-50 anställda)
 • Bollplank för HR i större organisationer (+300 anställda)

Hur vi arbetar

Er unika situation och fråga står alltid centralt i vårt samarbete. För att verkligen kunna utgå från organisationens situation och behov, skräddarsyr vi alla våra utbildningar, workshops och föreläsningar. I offerten ingår ett detaljerat programförslag. Programförslaget anpassas därefter i samspråk med dig (kunden).
Ett återkopplingssamtal sker efter våra kortare insatser (utbildning, workshop, konsultuppdrag): vi delar våra intryck och iakttagelser, samt om vi anser att visa områden kan behöva mer uppmärksamhet. Vid längre konsultuppdrag ingår självklart kontinuerliga avstämningar.

“ Jag arbetar utifrån nyfikenhet och ärlighet, med huvud och hjärta. Utan Corporate blaha och med ett leende på ansiktet.”

Ilse Wicherts

Låt oss ta ett steg framåt

6 + 1 =