konsultuppdrag

kundens samarbetspartner

Din fråga står centralt i vårt samarbete. För att kunna utgå från dina (organisationens) situation och behov,  skräddarsyr vi alla våra utbildningar, workshops och föreläsningar.

I offerten ingår ett detaljerat programförslag, våra programförslag anpassas därefter i samspråk med dig. Efter vår insats (utbildning, workshop, korta konsultuppdrag) har vi alltid ett återkopplingssamtal, där
intryck och förbättringsförslag ingår. Vid längre konsultuppdrag ingår avstämningar löpande.

Exempel av konsultuppdrag

Föreläsningar

 • Hotivation eller motivation?
 • Din mobil och dig: verktyg eller slav?
 • Stimulera fokus på arbetet
 • Du hör inte mig! – om färgglada profiler
 • Lag-et före jag-et: om vi-tänkandet och prestation
 • Kreera social trygghet i teams och organisationer

Utbildning/ workshop

 • Säkerhetskultur och beteende
 • Walk your talk – agera in symbios med värderingar
 • Arbeta med kärnstyrkor och mikrolärande
 • Creative thinking – att facilitera förbättringsworkshops (tips & trics & teori).
 • Teamutveckling: uppdrag med och utan beteendeprofilering.

Workshop

 • Workshop förändringar (ledningsgrupp): Hur stimulerar vi aktivt medarbetarskap i vår organisation? 
 • Workshop förändringar (ledningsgrupp): Hur förstärker vi psykologiskt trygghet i vår organisation?
 • Workshop förbättra OSA (ledningsgrupp / enskilda team/ medarbetare): olika workshops som är baserade på enkätresultat/ intervjuar.

Andra uppdrag

 • Kartläggning Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA): enkät, intervjuar eller workshop.
 • Extern stöd vid förändringsresor
 • Coachning karriärändring.

 

 

“ Jag arbetar utifrån nyfikenhet och ärlighet, med huvud och hjärta, i en stödjande roll.
Utan Corporate blaha och med ett leende på ansiktet.”

– Ilse Wicherts