Konsultuppdrag

tillsammans stärker vi

arbetsmiljö, ledare, team och medarbetare

exempel på genomförda konsultuppdrag

U

Undersökningar och kartläggningar

 • Medarbetarenkät med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Medarbetarenkät med fokus på förändringar
 • Medarbetarenkät med fokus på ledarskap och distansarbete
 • Medarbetarenkät med fokus på arbete och Covid
 • Kartläggning säkerhetskultur

Workshops

Ledningsgrupp

 • Förändringsresor
 • Hur stimulerar vi aktivt medarbetarskap i vår organisation?
 • Hur förstärker vi psykologiskt trygghet i vår organisation?
 • Förbättra OSA (i.k.m. enkät och intervjuer)
 • Mission och vision
 • Arbeta med organisationens värderingar

Chefer, team och medarbetare

 • Förändringsresor
 • Hur förstärker vi psykologiskt trygghet i gruppen?
 • Förbättra samarbetet
 • Säkerhetskultur och beteende
 • Walk your talk – agera in symbios med värderingar
 • Arbeta med kärnstyrkor och mikrolärande
 • Teamutveckling: uppdrag med/utan beteendeprofilering.
 • Kartlägga risker och friskfaktorer
 • Arbetsmiljöpolicy
Workshop

Extern konsult

 • Extern stöd vid förändringar (organisatoriska förändringar, Covid)
 • Bollplank för ledningsgrupper/ kanslichefer/ rektorer/ VD i mindre organisationer (10-50 anställda)
 • Bollplank för HR i större organisationer (+300 anställda)

Hur vi arbetar

Er unika situation och fråga står alltid centralt i vårt samarbete. För att verkligen kunna utgå från organisationens situation och behov, skräddarsyr vi alla våra utbildningar, workshops och föreläsningar. I offerten ingår ett detaljerat programförslag. Programförslaget anpassas därefter i samspråk med dig (kunden).
Ett återkopplingssamtal sker efter våra kortare insatser (utbildning, workshop, konsultuppdrag): vi delar våra intryck och iakttagelser, samt om vi anser att visa områden kan behöva mer uppmärksamhet. Vid längre konsultuppdrag ingår självklart kontinuerliga avstämningar.

“ Jag arbetar utifrån nyfikenhet och ärlighet, med huvud och hjärta. Utan Corporate blaha och med ett leende på ansiktet.”

Ilse Wicherts

Låt oss ta steg framåt!

Har du frågor eller är du intresserad av att samarbeta?
Skicka ett meddelande, jag svarar inom 24h!

4 + 3 =

Låt oss inspirera dig

Vill du ha inspiration, kunskap och praktiska tips - helt gratis?
Anmäl dig här!