arbeta effektfullt

Att få de rätta sakerna gjort.
Utbildning som stärker personligt ledarskap och aktivt medarbetarskap

 

Att springa utan att se
Ligger fokus på att göra saker rätt eller att göra rätt saker? Att göra rätt innebär att inte göra fel ofta i kombination med att få mycket gjort. Kanonbra kan en tänka. Men vad händer om det visar sig att man gör fel saker – alldeles perfekt?

Utbildning ger medarbetare grundkunskap i hur vår hjärna fungerar och beteende formas. Genom praktiskt arbete översätter vi kunskap till vardagen: vad innebär detta för mig och mina kollegor? Med detta får alla förståelse för och övning i hur du kan arbeta smart genom att skapa lugn, ro och riktning i huvudet.

Riktning och relationer
I grunden handlar personligt ledarskap om att vara medveten om egna drivkrafter i arbetet och arbetsrelationer. Personligt ledarskap växer inte fram i ensamhet. Socialt stöd i form av t.ex. en sparringpartner ger oss både trygghet och stärker lärandet mellan kollegor. Under utbildningen är medarbetarna varandras sparringpartner och detta stärker även teamet.

Effektivitet i praktiken
Att kunna arbeta effektivt handlar även om att kunna leka med mindsets. För att komma på nya idéer och lösningar behöver en öppen öppet och kreativ mindset. Däremot krävs genomförandet av idéer en helt annan mindset. Utbildning ger även tips för planering och att komma över uppskjutandebeteende.

Reaktivt beteende blir proaktivt
Med ett proaktivt synsätt och beteende väljer medarbetare egna reaktioner. Proaktivt beteende skapar kreativitet och handlingskraft i att åstadkomma förbättring och förändring. Det ger känsla av att bidra och känna delaktighet. Det är bra för såväl den egna utvecklingen, samarbetet och produktivitet i företag.

Ur innehållet (anpassas alltid efter era önskemål)

R

Dag 1: Arbeta med riktning

 • Grunden i mänskligt beteende och hur hjärnan fungerar
 • Oro, påverkan och kontrolluppfattning
 • Att arbeta med riktning: värdering och drivkrafter
 • Omgiven av kollegor
R

Dag 2: Planering och fokus

 • Leka med mindsets
 • Planering och fokus
 • Kom över uppskjutande
 • Att varva ner eller upp
R

Information

 • Mål: denna utbildning ger kunskap, konkreta verktyg och praktisk träning för att arbeta effektfullt.

 • Målgrupp: medarbetare styr över eget arbetet

 • Utbildningslängd: 2 dagar, 9.00-16.00

Välkomna till 2 lärorika dagar fyllda med insikter och praktiska verktyg!

Låt oss ta steg framåt!

Har du frågor eller är du intresserad av att samarbeta?
Skicka ett meddelande, jag svarar inom 24h!

12 + 4 =

Låt oss inspirera dig

Vill du ha inspiration, kunskap och praktiska tips - helt gratis?
Anmäl dig här!