attityder, beteenden och säkerhet

Utbildning som stärker säkerhetskultur; den mänskliga sidan av säkerhet

Säkerhet handlar inte om att ´fixa´ maskiner och människor, utan om att involvera kollegor och att stärka säkerhetskulturen.

Osäkerhet, riskfullt beteende och grupp-påverkan
Osäkra och riskfulla arbetssituationer kan leda till tillbud och olyckor. De flesta tillbud och olyckor händer på grund av en kombination av faktorer. En maskin strular i kombination med medarbetare som tar risker. Risker tas bland annat p.g.a. upplevde tidspress, otydliga förväntningar och instruktionerna eller ´det gick ju bra förut´- tänkande. Dessutom är det svårt att stanna upp för att reflektera när kollegor omkring en arbetar på. 

Att stärka den mänskliga sidan av säkerhet
Tydliga och lättillgängliga riktlinjer och instruktioner i all ära, det krävs mer för att alla arbetar säkert. Säkerhet är ju även en kulturfråga: det handlar bl.a. om att informera, hjälpa och stoppa varandra – oavsett den formella rollen man har. Att ifrågasätta varandras beteende ibland är en tecken av att kollegor bryr sig.

Starka säkerhetskulturer
I starka säkerhetskulturer finns en kongruens mellan de gemensamma värderingar och  beteenden: alla vill, kan och förstår varför det är viktigt att arbeta säkert – även i utmanande situationer. Organisationens infrastruktur, stödjande funktioner och interna instruktioner underlättar och stimulerar dessutom att arbeta säkert. Det är helt enkelt lätt att göra rätt. 

Utbildning präglas av förklarande teorier om beteende(ändring) och säkerhetskultur, praktiskt arbete med ens egen säkerhetskultur och tips.

R

Information

 • Mål: Denna utbildning ger konkreta verktyg för att stärka säkerhetskulturen.
 • Målgrupp: Chefer och ledare (projekt/team/osv.), arbetsmiljö-/skyddsombud
 • Utbildningslängd: 1 dag, 9.00 – 16.00 

Ur innehållet (anpassas alltid efter era önskemål)

R

Attityder, beteende och säkerhet

 • Säkerhetskulturens pusselbitar
 • Människa, Teknik och Organisation (MTO-perspektiv)
 • Hur beteende formas och ändras
 • Psykologisk och social trygghet
 • Mitt, ditt och vårt beteende och ansvar
 • Gruppens påverkan i beslutstagande
 • Är det lätt att göra rätt?
 • Dubbla budskap: ´säkerhet först´ vs ´tidspress´
 • Goda exempel ur praktiken
 • Praktiskt workshop: att stärka vår säkerhetskultur
R

Bra att veta

Informera oss gärna om det finns erfarenhet med (allvarliga) arbetsolyckor. Vi kommer att anpassar vårt program och betonar grundtrygghet i gruppen.

 

R

Tips

Vi företagsanpassar alla våra utbildningen.

 • Utbildningen kan kombineras med en kartläggning.
 • Gör som andra kunder och skräddarsy er egen utbildning till 2 dagars utbildningen:
  => Säkerhetskultur och OSA
  => Säkerhetskultur och workshop förändringsresa

Välkomna till en dag med packat med diskussioner, teori och praktiskt handlingskraft!

Låt oss ta steg framåt!

Har du frågor eller är du intresserad av att samarbeta?
Skicka ett meddelande, jag svarar inom 24h!

7 + 4 =

Låt oss inspirera dig

Vill du ha inspiration, kunskap och praktiska tips - helt gratis?
Anmäl dig här!