effektiva teams

workshop som sätter ramarna för effektiva teams

Vikten av att förstå varandra
Arbetet har blivit mer och mer komplext, struktur och roller i företag är mer diffusa än tidigare och informationshastighet har ökat enormt. För att kunna arbeta lönsamt, effektivt och med glädje, behövs förståelse för varandra och varandras arbete.

Extended Disc
Verktyget Extended Disc ger insikt om beteende- och kommunikationsmässiga preferenser med ett enkelt och tilltalande färgspråk. Det är ett konkret verktyg för att utveckla effektivitet på individ-, team- och organisationsnivå.

Denna interna utbildningen hjälper medarbetare att kommunicera på effektivt sätt, att nå fram – utan att köra över – och skapa resultat. Medarbetare kommer att kunna anpassa sina kommunikationsstilar till olika individer och situationer. Detta resulterar i ökat förståelse för varandra, (arbets)relationer stärks och samarbetet förbättras.

 

R

Information

 • Mål: Efter denna utbildning kan deltagare bidra till en bättre kommunikation med kollegor.
 • Målgrupp: Medarbetare och team
 • Utbildningslängd: 2 dagar, 9.00 – 16.00

Ur innehållet (anpassas alltid efter era önskemål)

R

Förberedande uppdrag

 •  i form av Extended DISC-analys och reflektionsuppdrag
R

Insikt och praktisk övning

 • Grunderna i kommunikationsteori och olika kommunikationsstilar
 • Byggstenar för effektiv kommunikation och samtal
 • Filter och tolkningar: att höra utan att lyssna
 • Självinsikt: att känna igen och förstå egna stilar och tolkningsfilter
 • Konsten att kommunicera: aktivt lyssnade, styra samtal genom att anpassa sina budskap
 • Samtala, engagera och samarbeta med olika kollegor
 • Konstruktiv återkoppling – hur gör man?

Välkomna till 2 dagar med insikt, verktyg, skratt och praktisk träning!

Låt oss ta steg framåt!

Har du frågor eller är du intresserad av att samarbeta?
Skicka ett meddelande, jag svarar inom 24h!

14 + 3 =

Låt oss inspirera dig

Vill du ha inspiration, kunskap och praktiska tips - helt gratis?
Anmäl dig här!