Bättre arbetsmiljö

Utbildning som inspirerar till en en säker och sund arbetsmiljö

En god arbetsmiljö gynnar alla
Arbetsmiljön är en färskvara som skapas av alla. Medarbetare som arbetar på säkert och sunt sätt, som använder sina kunskaper för att uppnå tydliga mål och som är del av en arbetsgemenskap presterar mycket bättre. De mår bättre.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken
Enligt arbetsmiljölagen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del av verksamheten. Men vad betyder det egentligen? Kursen ger metoder och kunskaper om de aktuella lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöarbetet. Betoning ligger dock på det praktiska HUR-et. Hur på effektivt sätt och i samverkan arbetas med arbetsmiljöfrågor; från kartläggning och riskbedömning till åtgärder. Utbildning präglas av tips, trics och hänvisar till var viktig information finns.

3 dagar, 3 olika teman
Utbildning utgår från ett helhetsperspektiv och ger förståelse för hur olika faktorer påverkar varandra. Efter utbildningen kan deltagare ta de rätta åtgärderna. Varje dag har ett eget tema, där teori, fallstudier och grupparbete varvas.

R

Information

 • Mål: Efter denna grundutbildningen i arbetsmiljö kan deltagare aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor och bidra till utveckling av en säker, sund och frisk arbetsmiljö.
 • Målgrupp: Chefer och ledare (projekt/team/osv.), arbetsmiljö-/skyddsombud, HR
 • Utbildningslängd: 3 dagar, 9.00 – 16.00

Ur innehållet (anpassas alltid efter era önskemål)

R

Dag 1: Arbetsmiljö utifrån helhetsperspektiv

 • Hur hänger arbetsmiljölagen, föreskrifter och avtal ihop?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Förbättra och förstärka arbetsmiljö
 • Roller, delegering och samverkan
R

Dag 2: Riskidentifiering och att ta åtgärder

 • Organisatoriska, sociala och fysiska förhållanden
 • Organisationens styrkor
 • Människa Teknik och Organisation (MTO-perspektiv)
 • Riskidentifiering och orsaksanalys
R

Dag 3: Utveckling och förändringar på arbetsplatsen

 • Att lyckas med förändringar

 • Leda utifrån friskfaktorer och arbetsglädje

R

Tips

Vi företagsanpassar alla våra utbildningen.
Informera oss om ni önskar att betona olika tema som t.ex. säkerhetskultur, stress, riskbedömningar, samtalstonen osv.

Välkomna till 3 dagar fyllda med kunskap och praktiska förbättringar!

Låt oss ta steg framåt!

Har du frågor eller är du intresserad av att samarbeta?
Skicka ett meddelande, jag svarar inom 24h!

5 + 3 =

Låt oss inspirera dig

Vill du ha inspiration, kunskap och praktiska tips - helt gratis?
Anmäl dig här!