Integritetspolicy

Integritetspolicy
ArbetsRiktning AB erbjuder kurser, coachning och konsulttjänster inom arbetsmiljöfrågor  och (personligt) ledarskap till företag och organisationer samt privatpersoner.

Behandling av personuppgifter på ArbetsRiktning AB
Vi på ArbetsRiktning AB värnar om integriteten hos alla våra kunder, webbplatsbesökare och andra personer som kommer i kontakt med oss. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter samt dina rättigheter.

Personuppgifter och personuppgiftsansvarig
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
För de behandlingar som sker inom ArbetsRiktning AB:s verksamhet är ArbetsRiktning AB personuppgiftsansvarig. (Organisationsnummer: 559195-0893, Tranbärsstigen 17a, 64543 Strängnäs). Kontakta gärna Ilse Wicherts (ilse.wicherts@arbetsriktning.se) om har frågor.

Uppgifter vi kan samla in i vårt CRM-system
Vi samlar in uppgifter om dig på två sätt:

  1. När du anmäler dig själv för våra nyhetsbrev på www.arbetsriktning.se
    Information som vi samlar in:  Namn och e-postadress.
  1. När du, eller organisationen/ företaget du är verksam i, blir kund hos oss genom att köpa en – eller flera- av våra tjänster. Dessa personuppgifter lämnas alltid in av kunden själv.
    Namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), faktureringsuppgifter, organisationsnummer, deltagarlistor och information som kan vara relevant för den aktuella aktiviteten.

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på.

  • Att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare.
  • Vi använder uppgifterna för att på bästa sätt kunna genomföra våra aktiviteter och till vår redovisning.
  • Samtycke från dig att behandla dina personuppgifter för kommunikation och marknadsföringsändamål. Vi skickar också ut information som vi tror är relevant för just dig i form av nyhetsbrev. Vill du inte fortsätta få denna information, avregistrerar du enkelt via länken i nyhetsbrevet eller genom att mejla oss på ilse.wicherts@arbetsriktning.se.

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter – spridning av personuppgifter
Vi på ArbetsRiktning AB köper, säljer eller sprider aldrig personuppgifter av kommersiell anledning.

Det finns två anledningar att vi eventuellt delar dina personuppgifter (och då alltid med ditt samtycke):
– för att öka kontakten mellan dig och en annan kund.
– för att publicera ditt uttalande om ArbetsRiktning AB på vår webbsida.

Hur länge spar vi dina uppgifter?
Efter din anmälan för våra nyhetsbrev lagrar vi ditt namn och e-postadress så länge som du är registrerad.
Via vår webbsida och nyhetsbrevet kan du alltid avregistrera dig. Självklart kan du också be oss att avregistrera dig.
Kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och faktureringsuppgifter) som samlas in i samband med bokning av utbildning eller konsulttjänst lagras fram till och med tidpunkten för tillhandahållandet av aktuell tjänst samt under en period om 6 år.
Deltagarlistor raderas dock senast 6 månader efter att tjänsten är avslutad.

Dina rättigheter
Gällande de uppgifter vi har om dig får du självklart när som helst veta vilka de är, ändra dem eller helt ta bort dem. Kontakta mig, Ilse Wicherts – ilse.wicherts@arbetsriktning.se om du har några frågor.

Dessutom har du alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, Box 8114, 104 20 Stockholm) gällande vår hantering av personuppgifter.

Angående Cookies
På ArbetsRiktnings AB webbplats – www.arbetsriktning.se – använder vi cookies.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Webbplatsen www.arbetsriktning.se använder båda av dessa typer.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på www.arbetsriktning.se kan begränsas.

Uppdateringar av integritetspolicyn
Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats.

Integritetspolicy blev senast uppdaterad 2020-01-20