If we are facing

If we are facing

in the right direction, all we have to do is keep on walking Går du åt rätt håll och i takt med dina kollegor? Är alla kompasser kalibrerade? Eller är det otydligt vart ni – du – ska? Hur hanterar ni denna otydlighet? Vilka konsekvenser får det ha, utöver...
Hjärnstark

Hjärnstark

Anders Hansens bok Hjärnstark, hur träning och motion stärker din hjärna förklarar på ett enkelt vikten av att motionera. Motion påverkar alla tankemässiga förmågor, som koncentration, kreativitet, stresstolerans och minnet. Redan efter första kapitlet blir du sugen...
Ändra perspektiv

Ändra perspektiv

Projektarbete kräver parallellt tänkande. Genom Disney metoden kan ni underlätta tankeprocessen. Metoden innebär att man tar olika roller på sig: Utomstående tänker för att få en analytisk yttre syn på utmaningen. Drömmare brainstormar fram kreativa lösningar....