vi stärker arbetsmiljön

Vitala arbetsplatser är – utöver säkra och sunda – lönsamma.
Det är givande att gå till arbetet,

att bidra till,
och att vara en del av gemenskapen.

ArbetsRiktning stödjer företag i att bli vital.

Tillsammans med kunden stärker vi

Ledarskapet

Stress-Resilience träning
ger verktyg för en bättre stresshantering.
Läs vidare

Coachande samtal
samtal som stärker personligt ledarskap
Läs vidare

Attityder, beteenden och säkerhet
stärker den mänskliga sidan av säkerhet.
Läs vidare

Organisatorisk och social arbetsmiljö
utvecklar hotivation till motivation.
Läs vidare

Bättre Arbetsmiljö (BAM)
inspirerar till en säker och sund arbetsmiljö.
Läs vidare

Team & Medarbetare

Arbeta effektfullt
ger verktyg för personligt ledarskap.
Läs vidare

Stress-Resilience träning
ger verktyg för en bättre stresshantering.
Läs vidare

Omgiven av kollegor
förbättrar kommunikation med varandra
Läs vidare

In-house Coachning
personligt stöd i ansvarstagande
Läs vidare

vi tipsar & funderar

If we are facing

in the right direction, all we have to do is keep on walking Går du åt rätt håll och i takt med dina kollegor? Är alla kompasser kalibrerade? Eller är det otydligt vart ni - du - ska? Hur hanterar ni denna otydlighet? Vilka konsekvenser får det ha, utöver att ni...

Hjärnstark

Anders Hansens bok Hjärnstark, hur träning och motion stärker din hjärna förklarar på ett enkelt vikten av att motionera. Motion påverkar alla tankemässiga förmågor, som koncentration, kreativitet, stresstolerans och minnet. Redan efter första kapitlet blir du sugen...

Ändra perspektiv

Projektarbete kräver parallellt tänkande. Genom Disney metoden kan ni underlätta tankeprocessen. Metoden innebär att man tar olika roller på sig: Utomstående tänker för att få en analytisk yttre syn på utmaningen. Drömmare brainstormar fram kreativa lösningar....

War Child tar kriget ur barn

Med Stolthet stödjer vi War Child!
Årligen skänkar vi 1 dags konsultarvode. Oavkortat.

Vill du veta mer om det otroligt viktiga arbetet War Child gör?

Titta gärna på War Childs hemsida

INTRESSERAD?

Låt oss ta ett steg tillsammans

4 + 7 =