Värderingar i mitt liv

Värderingar i mitt liv

värderingar i mitt liv Definiera och leva dina värderingar Värderingar beskriver vad som är viktigt och betydelsefullt för dig. Värderingar fungerar som en kompass och ger riktning i liv och relationer, styr dina val och känslor, ger bränsle för utveckling i det...
Översikt värderingar

Översikt värderingar

översikt Värderingar en fusklapp med fler än 100 värderingar. fusklapp dina och andras värderingar Denna översikt fungerar som stödmaterial för att sätta ord på dina och andras värderingar. Listan är lång men är inte komplett: definiera gärna dina egna värderingar om...
Värderingar i mitt liv

Om värderingar

om värderingar Information om värderingar Värderingar beskriver vad som är viktigt och betydelsefullt för dig. Värderingar fungerar som en kompass och ger riktning i liv och relationer, styr dina val och känslor, ger bränsle för utveckling i det vardagliga livet och...
Hantera egna och andras styrkor och utmaningar

Hantera egna och andras styrkor och utmaningar

hantera egna och andras Styrkor känna igen och hantera egna samt andras styrkor, fallgropar, utmaningar och allergier Denna metod hjälper dig att använda dina kärnstyrkor på effektivt sätt. Dessutom ökar du insyn i andras styrkor (kärnkvaliteter) och utvecklar du en...
Hantera egna och andras styrkor och utmaningar

Styrkor i mitt liv: livsperioder

Styrkor i mitt liv Definiera och vidareutveckla styrkor i olika livsperioder Denna metod hjälper dig att sätta ord på styrkor som du har använt under olika perioder i ditt liv. Med hjälp av en enkel handlingsplan kan du vidareutveckla dessa styrkor. Gör så här: Ta ett...