värderingar i mitt liv

Definiera och leva

dina värderingar

Värderingar beskriver vad som är viktigt och betydelsefullt för dig. Värderingar fungerar som en kompass och ger riktning i liv och relationer, styr dina val och känslor, ger bränsle för utveckling i det vardagliga livet och mot dina mål.

Vad är verkligen viktigt för dig?
Det finns olika sätt för att sätta ord på dina värderingar. Välj gärna förslaget som passar dig bäst.

1. Utgå från dina viktigaste områden i ditt liv (t.ex: sysselsättning som arbete eller studier, familj, vänner, ekonomi, fritid, hälsa, bostad, personlig utveckling, osv). Beskriv för varje område vad som är viktigt för dig. Om det hjälper dig, kan du avsluta nedanstående meningar:
´Det som jag värdesätter mest i relationer är … och … och …´.
´Det som är viktigt för mig i mitt arbete är … och … och …´.
Fortsätt till du har beskrivit alla dina viktiga livsområden. Skriv därefter alla nyckelord under varandra och du har din första översikt.

2. Använd vår fusklapp med värderingar och reducera översikten tills du har en lista med maximalt 10 värderingar kvar. Behåll ord som tilltalar dig, stryka bort alla neutrala ord, och välj den positiva motsatsen om du reagerar starkt negativt på ett ord. Eftersom det finns hundratals olika värderingar är listan inte komplett. Du kan självklart lägga till egna ord.

3. Utifrån en bucket list eller annan översikt av dina mål.
Om du har en bucket list eller liknande, reflektera gärna över frågorna:
Varför är dessa mål så viktiga för mig? Vad betyder dessa mål för mig? Vad – mer exakt – är det som jag uppskattar och värdesätter i mina mål?
På detta viss får du svar på vilka värderingar du har. Och glöm inte att checka om dina mål verkligen är dina mål (och inte någon annans. Även mål kan anpassas 😉 ).
Prioritera och reducera tills du har maximalt 5 värderingar kvar.

Reducera och prioritera dina värderingar
Utifrån första steget har du fått en översikt av dina värderingar. Reducera dessa värderingar tills du har din topp 5. Välj först den viktigaste värdering genom att svara på frågan: ´Av alla dessa värderingar, vilken värdering betyder mest för mig? Vilken värdering är den viktigaste?`. Fortsätt tills du har 3 tills 5 värderingar.
Alternativt kan du helt enkelt jämföra alla värderingar med varandra och poängsätta dem. Ju fler poäng respektive värdering får, desto viktigare den är för dig.

Tips: lägg inte för mycket energi på att hitta ´rätt formulering´. Testa dig fram, smaka gärna på ord, och se detta som en process. Du kan alltid finslipa dina värderingar.

Leva dina värderingar
Nu du har din topp 3-5 värderingar kan du konkretisera dessa värderingar.
Vad innebär dina värderingar för dig i beteendet (som lyhördhet, äventyr, osv). Hur beter du dig i kongruens med dina värderingar? Hur ser din livsstil ut? Dina relationer? Hur ser du till att du prioriterar rätt saker i det vardagliga livet? Hur skapar du ännu mer kongruens mellan värderingar och dina beteenden?

När du märker en skillnad mellan din verklighet och dina värderingar behöver du ställa dig själv frågan ´Hur viktigt är detta för mig?´ Är diskrepansen lite och en nyansering, då kommer detta förmodligen inte ta så mycket av din energi eller välmående.

Är det däremot en stor skillnad mellan dina värderingar och ditt beteende vill du kanske anpassa ditt beteende. En förändringsprocess sätts igång. Nya frågor uppstår. Hur skulle du vilja ändra ditt beteende? Vilka småändringar kan du redan genomföra idag? Vad skulle hjälpa dig? Vem kan stödja dig och på vilket sätt? Vilka resurser har du? Osv.

Om det finns en stor diskrepans mellan dina värderingar och kulturen du arbetar i, upplever du t.ex. att du ´inte kan vara dig själv´ kommer detta att ta en hel dig av din energi och eventuellt ditt välmående.
Prata gärna med dina kollegor, chef, HR eller skyddsombud. Att klargöra och ändra värderingar i en arbetsgrupp är en process och kan ta tid. Om det inte finns ett intresse eller behov att ändra arbetskulturen kan konsekvensen vara att du vill leta dig till något annat och bort från denna arbetskultur.

Utvärdera dina värderingar & finslipa därifrån
Det är bra att då-och-då checka in med dina värderingar. Särskilt om du har blivit medveten om dina värderingar och ditt beteende vill du kanske finslipa en hel. Detta är ju en process. Värderingar är relativt stabila, men kan absolut ändra. Våra upplevelser kan ge oss nya perspektiv som leder till förändrade värderingar. Särskilt vid stora händelser (t.ex. om du blir konfronterad med sorg, efter uppfyllande av stora mål, hantering av svåra dilemma) är det bra att checka in igen. Stämmer dina värderingar fortfarande och lever du enligt dina värderingar?

Tips

Vi har flera övningar för att öka din självkännedom om dina värderingar.

Övningar kan göras på egen hand och i (arbets)grupp.

Material

  • Papper och penna
  • Information om värderingar hittar du här.
  • Övning ´Värderingar i mitt liv´ hittar du här.
  • Övning ´Värderingar i vår grupp´ här.
  • Och en fusklapp med fler än 100 värderingar hittar du här.

ArbetsRiktning erbjuder flera olika workshops och utbildningar med fokus på värderingsarbete. Allt från korta inspirationsworkshops som passar frukostmöten tills aktiviteter som sträcker sig över flera dagar.

Fokus kan ligga på strategiskt värdegrundsarbete, teambuilding eller (personligt) ledarskap.