Styrkor i mitt liv

Definiera och vidareutveckla

styrkor i olika livsperioder

Denna metod hjälper dig att sätta ord på styrkor som du har använt under olika perioder i ditt liv. Med hjälp av en enkel handlingsplan kan du vidareutveckla dessa styrkor.

Gör så här:
Ta ett tomt papper och del upp pappret i olika åldersperiod.

Du kan själv bestämma hur korta eller långa perioderna är. I stället för årtal kan du även välja viktiga perioder i ditt liv.

 • Exempel av perioder: Barn 0-5 år; Barn 6-12 år; 13-17 år, ungvuxen 18-24 år, 25-35 år osv.

Vad kännetecknar dig i dessa perioder?
Tänk för varje period på händelser och aktiviteter som gav dig positiv energi. Du kan tänka på såväl skol- och arbetsrelaterade som fritidsrelaterade aktiviteter.

 • Vilka aktiviteter gillade du som barn? Vilka favoritlekar hade du? Gillade du att skapa ordning (t.ex. genom att sortera små saker), bygga, rita, gräva osv?
 • Vilka ämnen tyckte du var roligaste i skolan? Vilka typ av hemläxor, skolprojekt och andra skolaktiviteter?
 • Vilka aktiviteter i vuxenliv ger dig en känsla av tillfredsställelse? Vilka typ av projekt eller arbetsuppgifter?

Om du har haft tuffa perioder, lägg då fokus på frågorna:

 • Vilka aktiviteter hjälpte mig (t.ex.: för att slappna av, känna mig trygg, ha det kul, glömma allt annat, …)
 • Vad gjorde jag som hjälpte mig att komma genom denna period?

Vilka av dina styrkor använder du i dessa perioder?
Anteckna dina 3-7 främsta styrkor. Under Tips hittar du en fusklapp med fler än 100 styrkor.

Hur visar du dina styrkor? Hur använder du dina styrkor?
Ge konkreta exempel av hur du använder varenda styrka i alla 3 områden.

Vilka överenskommelser och skillnader finns mellan perioder?
Hur kommer det sig?

Hur skulle andra beskriva dina styrkor tror du? Varför?
Fråga gärna några kollegor, släktingar, vänner att beskriva dina styrkor!

Finns det några risker kopplat till dina styrkor?
Exempelvis när du använder beträffande styrkan för flitigt? Hur kan du hantera dessa risker?

Skulle du vilja vidareutveckla dina styrkor?
Nej? Lägg pappret åt sidan och lägg din tid och energi på något annat.
Ja? Skriv ner dina tankar i en enkel handlingsplan.

Tips

Vi har flera övningar för att öka din självkännedom om hur du använder dina främsta styrkor.

Övningar kan göras på egen hand och i (arbets)grupp.

Material

 • Papper och penna
 • Information om styrkor hittar du här.
 • Övning ´Styrkor i mitt liv (olika livsperioder)´ hittar du här.
 • Övning ´Styrkor i mitt liv (olika livsområden)´ hittar du här.
 • Övning ´Hantera styrkor, fallgropar, utmaningar och allergier´hittar du här.
 • Och en fusklapp med fler än 100 styrkor hittar du här.
A

En enkel handlingsplan

 • Välj den styrkan som du vill fokusera dig på.
 • Beskriv 2-5 specifika situationer i vilka du vill använda beträffande styrkan. Situationerna ska helst vara inom en vecka.
 • Inkludera 2-3 personer som kan hjälpa dig och beskriv hur dem kan hjälpa dig.
 • Gör en frekvent och kort uppföljning.
  T.ex.: Hur gick det? Hur kan jag använda mina styrkor ännu bättre? Vad ska jag göra kommande vecka?
 • Fortsätt använda och utveckla samma eller en av dina andra styrkor.

ArbetsRiktning erbjuder flera olika workshops och utbildningar i att arbeta utifrån styrkor.

Korta inspirationsworkshops som passar frukostmöten, 1/2 - 1 dag teambuilding och utbildningar i t.ex. styrkebaserat eller personligt ledarskap.