arbeta med styrkor

Definiera och vidareutveckla

egna styrkor

Denna metod hjälper dig att sätta ord på dina styrkor och – om du vill – vidareutveckla dessa styrkor i det vardagliga (arbets)liv.

Gör så här:
Ta ett tomt papper och beskriv 3 områden som är viktiga för dig
.
Tänk på dig själv när du är ditt absolut bästa jag i dessa sammanhang.
Exempel av områden: arbete – relationer & vänskap – föräldraskap – träning – musik – föreningsliv

Vilka av dina styrkor använder du i dessa sammanhang?
Anteckna dina 3-7 främsta styrkor.
Under Tips hittar du en fusklapp med fler än 100 styrkor.

Hur visar du dina styrkor? Hur använder du dina styrkor?
Ge konkreta exempel av hur du använder varenda styrka i alla 3 områden.

Vilka överenskommelser och skillnader finns mellan områdena?
Hur kommer det sig?

Hur skulle andra beskriva dina styrkor tror du? Varför?
Fråga gärna några kollegor, släktingar, vänner att beskriva dina styrkor!

Finns det några risker kopplat till dina styrkor?
Exempelvis när du använder beträffande styrkan för flitigt? Hur kan du hantera dessa risker?

Skulle du vilja vidareutveckla dina styrkor?
Nej? Lägg pappret åt sidan och lägg din tid och energi på något annat.
Ja? Skriv ner dina tankar i en enkel handlingsplan.

Tips

Vi har flera övningar för att öka din självkännedom om hur du använder dina främsta styrkor.

Övningar kan göras på egen hand och i (arbets)grupp.

Material

 • Papper och penna
 • Information om styrkor hittar du här.
 • Övning ´Styrkor i mitt liv (olika livsperioder)´ hittar du här.
 • Övning ´Hantera styrkor, fallgropar, utmaningar och allergier´hittar du här.
 • Och en fusklapp med fler än 100 styrkor hittar du här.
A

En enkel handlingsplan

 • Välj den styrkan som du vill fokusera dig på.
 • Beskriv 2-5 specifika situationer i vilka du vill använda beträffande styrkan. Situationerna ska helst vara inom en vecka.
 • Inkludera 2-3 personer som kan hjälpa dig och beskriv hur dem kan hjälpa dig.
 • Gör en frekvent och kort uppföljning.
  T.ex.: Hur gick det? Hur kan jag använda mina styrkor ännu bättre? Vad ska jag göra kommande vecka?
 • Fortsätt använda och utveckla samma eller en av dina andra styrkor.

ArbetsRiktning erbjuder flera olika workshops och utbildningar i att arbeta utifrån styrkor.

Korta inspirationsworkshops som passar frukostmöten, 1/2 – 1 dag teambuilding och utbildningar i t.ex. styrkebaserat eller personligt ledarskap.