översikt Värderingar

en fusklapp med fler än 100 värderingar.

fusklapp

dina och andras värderingar

Denna översikt fungerar som stödmaterial för att sätta ord på dina och andras värderingar. Listan är lång men är inte komplett: definiera gärna dina egna värderingar om dessa beskriver dig bättre! Flera metoder och övningar finns under Metoder & Nyheter – värderingar.

A - E

Affektion
Aktivitet
Altruism
Ambition
Andlighet
Ansvarstagande
Attraktion
Avslappning

Balans
Bekräftelse
Beslutsamhet
Bevarande
Bidragande

Charm

Direkthet
Disciplin
Djärvhet
Dominans
Drivkraft
Drömmandet
Dynamik

Effektivitet
Empati
Engagemang
Enighet
Enkelhet
Entusiasm
Etik
Excellens
Expertis
Extrovert

F - J

Familj
Fantasi
Filantropi
Flexibilitet
Flyt
Fokus
Förändring
Förståelse
Förtroende
Framgång
Frihet
Frispråkighet

Gästfrihet
Generositet
Genialitet
Gnista
Godmodighet
Grundlighet

Hållbarhet
Hälsa
Hängivenhet
Harmoni
Hjälpsam
Humor
Hygien

Individualitet
Inflytande
Inspiration
Integritet
Intellekt
Intimitet
Intuition
Iver

Jämställdhet

K - N

Klarhet
Klokhet
Kompetens
Kommunikation
Koncentration
Konst
Kontinuitet
Kontroll
Korrekthet
Kreativitet
Kunnande
Kvickhet
Känslighet
Kärlek

Ledarskap
Lekfullhet
Livlighet
Logik
Lojalitet
Lugn
Lycka
Lyhördhet
Lärande
Lätthet

Medkänsla
Metodik
Mildhet
Mod
Mystik
Mål
Mångfald 

Neutralitet
Njutning
Noggrannhet
Nyfikenhet
Nöje
Närvaro

O - S

Omtänksamhet
Optimism
Ordning
Originalitet

Passion
Planering
Popularitet
Positivitet
Praktisk
Prestation
Proaktivitet
Produktivitet
Professionalitet
Pålitlighet
Påverkan

Rationalitet
Realism
Reflektion
Renhet
Resilience
Resultat
Respekt
Rimlighet
Ro
Rättvisa

Samverkan
Service
Självständighet
Skicklighet
Skönhet
Smidighet
Solidaritet
Spontanitet
Stabilitet
Struktur
Stolthet
Sympati

 

T - Ö

Tacksamhet
Taktik
Teamwork
Temperament
Tillgänglighet
Tillhörighet
Tillit
Tillväxt
Tolerans
Traditionalism
Trygghet
Trofasthet
Trovärdighet
Tålamod

Ungdomlighet
Unik
Uppmuntran
Uppmärksamhet
Upprymdhet
Utbildning
Uthållighet
Utmaning

Variation
Vetenskap
Vilja
Vinst
Visdom
Vision
Vitalitet
Volontär
Välgörenhet
Vänlighet
Vänskap
Värdighet

Äkthet
Ärlighet
Äventyr

Ödmjukhet
Öppenhet
Övertygelse

ArbetsRiktning erbjuder flera olika workshops och utbildningar med fokus på värderingsarbete. Allt från korta inspirationsworkshops som passar frukostmöten tills aktiviteter som sträcker sig över flera dagar.

Fokus kan ligga på strategiskt värdegrundsarbete, teambuilding eller (personligt) ledarskap.