om styrkor

information om

styrkor

Var och en av oss är värdefull och unik med våra personliga egenskaper, färdigheter och förmågor. En kollega är kanske fenomenal på att hålla tal, en annan på att sammanfatta diskussioner, den tredje kan jonglera med siffror och den fjärde får alla att känna sig sedda och inkluderade.

Varför fokus på Styrkor?
Har du någon gång tänkt att du måste förändra dig själv för att bli framgångsrik? Det är renaste nonsens och dessutom omöjligt. Vad du kan göra är att bli medveten om dina styrkor och vidareutveckla dessa. Detta leder till att du kan använda dina styrkor på effektivt sätt.

En styrka är en kombination av tre saker: talang, kunskap och färdighet.
Talanger är naturligt återkommande beteenden, sätt att vara på och tänka på. Genom kunskap (t.ex. i form av feedback av hur andra upplever ditt beteende) och färdighetsträning, blir du skicklig i att använda dina talanger. Dina talanger har utvecklats till styrkor. Ju mer du använder dina styrkor, desto roligare det blir. Du har det enklare för att hantera utmaningar, arbetsglädje ökar samt upplevelse av att lyckas.

Och svagheter då?
Det är mer lönsamt att vidareutveckla styrkor än att förbättra s.k. svagheter. Förstås är det bra att vara medveten om dina svagheter, särskilt om du observerar dig själv med nyfikenhet. Om du märker att du hindrar dig själv eller andra, kan det vara smart att arbeta med dina svagheterna (t.ex. öka insikt och förståelse för egna tänker, känslor och beteende, undersöka om det finns alternativ). Men tänk på att du inte lägger all ditt krut på detta. Att fokusera sig för mycket på vad man inte kan (eller hur man inte är) tar väldigt mycket energi. Det är bättre att fokusera dig på hur du kan använda dina styrkor för att hantera utmaningar.

Vilka är dina styrkor? Vilka styrkor har ni i teamet?
Du dras till aktiviteter i vilka du kan använda dina styrkor – alltså dina egenskaper. Dessa aktiviteter ger dig energi, de är relativt enkla för dig att bemästra och vidareutvecklar dig i.
För en effektivt användning av styrkorna behövs en stor medvetenhet av både dina och andras styrkor.

ArbetsRiktnings metoder hjälper dig med att sätta ord på dina (och andras) styrkor och vidareutveckla dem.

Tips

Vi har flera övningar för att öka din självkännedom om hur du använder dina främsta styrkor.

Övningar kan göras på egen hand och i (arbets)grupp.

Material

  • Papper och penna
  • Övning ´Styrkor i mitt liv (olika livsperioder)´ hittar du här.
  • Övning ´Styrkor i mitt liv (olika livsområden)´ hittar du här.
  • Övning ´Hantera styrkor, fallgropar, utmaningar och allergier´hittar du här.
  • Och en fusklapp med fler än 100 styrkor hittar du här.

ArbetsRiktning erbjuder flera olika workshops och utbildningar i att arbeta utifrån styrkor.

Korta inspirationsworkshops som passar frukostmöten, 1/2 - 1 dag teambuilding och utbildningar i t.ex. styrkebaserat eller personligt ledarskap.