hantera egna och andras Styrkor

känna igen och hantera egna samt andras

styrkor, fallgropar, utmaningar och allergier

Denna metod hjälper dig att använda dina kärnstyrkor på effektivt sätt. Dessutom ökar du insyn i andras styrkor (kärnkvaliteter) och utvecklar du en mildhet gentemot andras beteenden där du – kanske än så länge – är allergisk för. Du kommer att inse att det alltid finns styrkor bakom beteendet.

Fyra kärnkvadranter: styrkor (kärnkvaliteter), fallgropar, utmaningar och allergier


Modellen ´Core Quadrants´utgår ifrån att vi alla har våra grundstyrkor – kärnkvaliteter. Dessa egenskapar är en naturlig del av oss. Det är svårt för oss att inte agera på ett visst sätt, oavsett om vi är på jobbet, hemma eller tränar.
T.ex: om din kärnkvalitet är att vara strukturerad, har du en benägenhet att arbeta på strukturerat sätt och inför din semester har du redan planerat olika aktiviteter som du vill göra under semestern.

Om du överanvänder din kärnkvalitet hamnar du i din fallgrop.
När du är för strukturerad – alltså för mycket av det goda – är du kanske rigid och fastnar du i antingen-eller tänkandet eller aktiviteter ska göras enligt plan.

För att hantera din kärnkvalitet på effektivt sätt – och förebygga att du hamnar i en fallgrop – har du en utmaning. Utmaningen är den positiva motsatsen till fallgropen.
Om din kärnkvalitet är att vara strukturerad, din fallgrop att vara rigid, kan din utmaningen vara att ha en vis flexibilitet.

Och din allergi – sättet du absolut inte vill vara – är om din utmaning är för stor.
I exemplet är det att vara för flexibel. Något som du kanske beskriver som att vara kaotisk eller att vända kappan efter vinden – oavsett var vinden kommer ifrån just nu.

Fokus på kärnkvalitet och utmaningen
Vad skulle hända om du kan kombinera dina kärnkvaliteter med dina utmaningar? Hur skulle det se ut? Alltså vad händer om du är strukturerad med en viss flexibilitet?
Ännu en gång vill vi betona att det handlar om att agera utifrån styrkor och öka flexibilitet i att hantera dessa styrkor. Fallgropar och allergier ger dig insyn i dina och andras styrkor.

Gör så här:
Ta ett tomt papper och del upp pappret i fyra fält.
Se bilden: Kärnkvalitet – Fallgrop – Utmaning – Allergi

Välj var du vill börja
Via kärnkvaliteten; egenskaper som är en naturlig del av dig.
Det du förväntar dig av andra, det andra uppskattar hos dig och associerar med dig.
Via fallgropen; hamnar du i när kärnkvaliteten överdrivs.
Det andra stör sig på hos dig, kritik du får av andra.
Via utmaningen; egenskapen som förhindrar dig överdriva din kärnkvalitet.
Det du beundrar hos andra, det andra önskar att du har mer av.
Via allergi; egenskaper du irriterar dig på och föraktar hos andra.
Det du minst av allt vill vara själv. När det blir för mycket av utmaningen.

Gör gärna kärnkvadranter för dina fem främsta styrkor.
Kärnkvaliteter är alltid potentiellt närvarande. Därför är det mest lönsamt, roligt och givande att fokuserar dig på dessa styrkor. För att förstärka ditt personliga ledarskap koncentrerar du dig på att hantera dina kärnkvaliteter med hänsyn till dina utmaningar.

Om du vill förbättra din relation med kollegor (vänner eller familj)
1. Tänk på din utmaning: Vad vill du lära dig mer av?
T.ex. att vara mer kreativ, tålmodig, öppen, kritisk…

2. Observera och intervju en kollega som din utmaning som sin kärnkvalitet.
Vad gör personen? Hur ser den på utmaningen och hur hanterar den olika situationer? Vad kan du lära dig?

3. Är du irriterad på någons beteende?
Vad kan du upptäcka när du gör en kärnkvadrant av beteendet?
Vilken kärnkvalitet har beträffande personen?
Vad kan du lära dig av denna kärnkvalitet? Hur upplever du beteendet nu?

Vill du vidareutveckla dina styrkor?
Nej? Lägg pappret åt sidan och lägg din tid och energi på något annat.
Ja? Skriv ner dina tankar i en enkel handlingsplan.

Syfte

 • att stärka personligt ledarskap.
 • att öka förståelse och mildhet för andras beteende.
 • förstärka samarbete.

Metoden är utmärkt för att ge snabb konstruktiv feedback.

Referens

Daniel Ofman. Kärnkvaliteter, en väg till självkännedom.

Tips

Vi har flera övningar med tema styrkor som kan göras på egen hand och i (arbets)grupp.

 • Mer information om styrkor finns här.
 • Övning ´Styrkor i mitt liv (olika livsperioder)´ hittar du här.
 • Övning ´Styrkor i mitt liv (olika livsområden)´ hittar du här.
 • Och en fusklapp med fler än 100 styrkor hittar du här.
A

En enkel handlingsplan

 • Välj den styrkan som du vill fokusera dig på.
 • Beskriv 2-5 specifika situationer i vilka du vill använda beträffande styrkan. Situationerna ska helst vara inom en vecka.
 • Inkludera 2-3 personer som kan hjälpa dig och beskriv hur dem kan hjälpa dig.
 • Gör en frekvent och kort uppföljning.
  T.ex.: Hur gick det? Hur kan jag använda mina styrkor ännu bättre? Vad ska jag göra kommande vecka?
 • Fortsätt använda och utveckla samma eller en av dina andra styrkor.

ArbetsRiktning erbjuder flera olika workshops och utbildningar i att arbeta utifrån styrkor.

Korta inspirationsworkshops som passar frukostmöten, 1/2 - 1 dag teambuilding och utbildningar i t.ex. styrkebaserat eller personligt ledarskap.