in-house coachning

Stöd i personligt ledarskap och ansvarstagande

Coach som samtalspartner
Livet har sina utmaningar. Då kan det hända att en känner sig rastlös, vilse eller inlåst. Motivation och beslutsamhet är låga, samtidigt som irritation och frustration ökar. En coach är en samtalspartner och stödjer medarbetare i personligt ledarskap och ansvarstagande. En coach hjälper medarbetare att sätta ord på behov, drivkrafter och att ta steg i rätt riktning. Detta genom att ställa frågor och skapa utrymme för reflektion. Så att energi och fokus kan återgå till arbetet.

Möjliga tema
– Hantera förväntningar i arbetet och privatliv
– Stärka självkänsla och öka självförtroendet
– Hantera förändringar eller motgångar
– Få struktur i tankar och idéer
– Förbättra stresshantering
– Relationer med kollegor
– Agera efter drivkrafter
– Förbättra fokus

Information

R

Enkelt med in-house coachning

Med in-house coachning har organisationen en egen coach på arbetsplatsen, t.ex. för en eller flera dagar i veckan. Coachen är lättillgänglig för alla som känner ett behov. Fakturering sker till organisationen för totala tiden – inte per medarbetare. Detta underlättar administrationen och minskar kostnader.

R

Bra att veta: coachning är ingen terapi

Under coachningssamtal ligger fokus på nuvarande beteende, upplevde hinder och önskningar för framtiden. För stöd i t.ex. bearbetning av intensiva händelser, vid depression eller ångest finns hjälp att få via FHV eller vårdcentralen.

Välkomna!