organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildning som ger handfasta verktyg för att utveckla hotivation till motivation

Alla företag och organisationer har perioder där det går lite tyngre. I sådana situationer är det viktigt att förstärka det friska i företaget utan att blunda för den upplevde stressen.

Hälsofrämjande faktorer
 
Medarbetares engagemang, samarbetsförmåga, trygghet och prestation stärks av hälsofrämjande faktorer. Faktorer som gemenskap, meningsfullt arbete samt tydlig styrning och återkoppling på prestation. Om förväntningar och roller är otydliga, resurser eller stödet saknas upplever medarbetare arbetsmiljön som stressig. Utbildning belyser även den senaste forskning från neurovetenskap och vad det innebär i praktiken.

Krav på arbetsmiljö
Utöver arbetsmiljölagen ställer föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:5) krav på arbetsmiljön. Denna utbildning visar hur du kan arbeta praktiskt med kravställningarna och hur du stärker arbetsmiljön.

Agera på rätt nivå: individ – grupp – organisation
Förbättring i arbetsmiljön ska tas på rätt nivå. Ibland ligger lösning på individnivå där stöd av enskilda chefer eller medarbetare är effektivt. Ibland behövs en översyn av hur arbetet är organiserat och i andra situationer är teamutveckling det som krävs. Utbildning hjälper dig att agera på rätt nivå med rätt åtgärd. 

Dagen ger kunskap och konkreta verktyg för att transformera en stressig arbetsplats till en som är hållbar och stimulerar.

Ur innehållet (anpassas alltid efter era önskemål)

R

Förstärka organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Neurovetenskapens budskap om välmående och presterande
  • Att stärka hälsofrämjande faktorer
  • Organisations lärande och aktivt medarbetarskap
  • Krav på arbetsmiljö – vad innebär det rent praktiskt?
  • Ohälsosam arbetsbelastning och stress; kränkande särbehandling, konflikter
  • Agera på 3 nivåer: organisation, grupp och medarbetare
  • Praktiska övningar och workshops utifrån aktuella arbetssituationer
R

Information

  • Mål: Efter denna utbildning har deltagare kunskap och verktyg för att kreera en trygg och hållbar arbetsmiljö.
  • Målgrupp: Chefer och ledare (projekt/team/osv.), arbetsmiljö-/skyddsombud, HR
  • Utbildningslängd: 1 dag, 9.00 – 16.00

Välkomna till en dag med handlingskraft, teori och workshop!

INTRESSERAD?

Låt oss ta ett steg tillsammans

5 + 5 =