in the right direction, all we have to do is keep on walking

Går du åt rätt håll och i takt med dina kollegor?
Är alla kompasser kalibrerade?
Eller är det otydligt vart ni – du – ska? Hur hanterar ni denna otydlighet?
Vilka konsekvenser får det ha, utöver att ni förlorar fokus?