attityder, beteenden och säkerhet

Utbildning som stärker den mänskliga sidan av säkerhet

Säkerhet handlar inte om att ´fixa´ maskiner och människor, utan om att involvera kollegor och att stärka säkerhetskulturen.

Osäkerhet, riskfullt beteende och grupp-påverkan
Osäkra och riskfulla arbetssituationer kan leda till tillbud och olyckor. De flesta olyckor händer på grund av en kombination av faktorer. T.ex. en maskin som strular i kombination med medarbetare som tar risker. Risker tas p.g.a. upplevde tidspress, otydliga instruktionerna eller ´det gick ju bra förut´- tänkande. Och när kollegor omkring en arbetar på, är det svårt att stanna upp för att reflektera och agera därefter. 

Att stärka den mänskliga sidan av säkerhet
Tydliga och lättillgängliga riktlinjer och instruktioner i all ära, det krävs mer för att alla arbetar säkert. Säkerhet är ju även en kulturfråga: det handlar bl.a. om att informera, hjälpa och stoppa varandra – oavsett den formella rollen man har – eftersom man bryr sig om varandra.

Utbildning präglas av förklarande teorier om beteende(ändring) och säkerhetskultur, tips och praktiskt arbete med ens egen säkerhetskultur.

Ur innehållet (anpassas alltid efter era önskemål)

R

Förstärka säkerhetskulturen

 • Säkerhetskulturens pusselbitar
 • Goda exempel ur praktiken
 • Hur beteende formas och ändras
 • Psykologisk och social trygghet
 • Rollmodeller
 • Mitt, ditt och vårt beteende
 • Gruppens påverkan i beslutstagande
 • Är det lätt att göra rätt?
 • Dubbla budskap: ´säkerhet först´ vs ´tidspress´
R

Bra att veta

Denna utbildning/workshop kan upplevas som konfronterande, särskilt när det finns erfarenhet med arbetsplatsolyckor. Informera oss gärna, så att vi anpassar vårt program och betonar grundtrygghet i gruppen. Goda exempel ur praktiken.

 

R

Information

 • Mål: Denna utbildning ger konkreta verktyg för att stärka säkerhetskulturen.
 • Målgrupp: Chefer och ledare (projekt/team/osv.), arbetsmiljö-/skyddsombud
 • Utbildningslängd: 1 dag, 9.00 – 16.00

   

Välkomna!

INTRESSERAD?

Låt oss ta ett steg tillsammans

13 + 11 =