Projektarbete kräver parallellt tänkande. Genom Disney metoden kan ni underlätta tankeprocessen. Metoden innebär att man tar olika roller på sig:

Utomstående tänker för att få en analytisk yttre syn på utmaningen.
Drömmare brainstormar fram kreativa lösningar.
Pragmatiker granskar idéer och konstruerar en plan för bästa idén.
Kritiker identifierar svagheter, hinder eller risker. Syftet är att förbättra planen.

ArbetsRiktning använder Disney metoden (Robert Dilts) i olika varianter.